summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorLuigi Toscano <luigi.toscano@tiscali.it>2016-10-18 09:41:42 (GMT)
committerLuigi Toscano <luigi.toscano@tiscali.it>2016-10-18 09:43:34 (GMT)
commitd19001cad38704497c0e017399fde95984e00b3f (patch)
treeb75075e1f47268bd4c63df4dae8f26836a6a7d4f
parent3cd8e67345f4fca286ef7fb0bdcab6b8562a4c97 (diff)
UI messages: fixes (style, grammar)
-rw-r--r--kaddressbook/importexportplugins/csv/kaddressbook_importexportcsvplugin.json4
-rw-r--r--kaddressbook/importexportplugins/gmx/kaddressbook_importexportgmxplugin.json4
-rw-r--r--kaddressbook/importexportplugins/ldap/kaddressbook_importexportldapplugin.json4
-rw-r--r--kaddressbook/importexportplugins/ldif/kaddressbook_importexportldifplugin.json4
-rw-r--r--kaddressbook/importexportplugins/vcards/kaddressbook_importexportvcardplugin.json4
-rw-r--r--kaddressbook/plugins/checkgravatar/kaddressbook_checkgravatarplugin.json2
-rw-r--r--kaddressbook/plugins/sendmail/kaddressbook_sendmailplugin.json2
-rw-r--r--kaddressbook/plugins/sendvcards/kaddressbook_sendvcardsplugin.json2
-rw-r--r--kmail/editorplugins/changecase/kmail_changecaseeditorplugin.json2
-rw-r--r--plugins/messageviewerheaderplugins/grantleeheaderstyleplugin/messageviewer_grantleeheaderstyleplugin.json2
10 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/kaddressbook/importexportplugins/csv/kaddressbook_importexportcsvplugin.json b/kaddressbook/importexportplugins/csv/kaddressbook_importexportcsvplugin.json
index bb3caa9..cf5bf2d 100644
--- a/kaddressbook/importexportplugins/csv/kaddressbook_importexportcsvplugin.json
+++ b/kaddressbook/importexportplugins/csv/kaddressbook_importexportcsvplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to import export csv.",
+ "Description": "This plugin allows you to import/export CSV.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet importar o exportar els CSV.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet importar o exportar els CSV.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to import export CSV.",
@@ -14,7 +14,7 @@
"Description[x-test]": "xxThis plugin allows you to import export csv.xx",
"EnabledByDefault": "true",
"Id": "kaddressbookimportexportcsv",
- "Name": "Import Export CSV",
+ "Name": "Import/Export CSV",
"Name[ca@valencia]": "Importa / exporta el CSV",
"Name[ca]": "Importa / exporta el CSV",
"Name[es]": "Importar/Exportar CSV",
diff --git a/kaddressbook/importexportplugins/gmx/kaddressbook_importexportgmxplugin.json b/kaddressbook/importexportplugins/gmx/kaddressbook_importexportgmxplugin.json
index a6e1a52..8cb3436 100644
--- a/kaddressbook/importexportplugins/gmx/kaddressbook_importexportgmxplugin.json
+++ b/kaddressbook/importexportplugins/gmx/kaddressbook_importexportgmxplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to import export gmx.",
+ "Description": "This plugin allows you to import/export GMX.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet importar o exportar els Gmx.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet importar o exportar els Gmx.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to import export GMX.",
@@ -14,7 +14,7 @@
"Description[x-test]": "xxThis plugin allows you to import export gmx.xx",
"EnabledByDefault": "true",
"Id": "kaddressbookimportexportgmx",
- "Name": "Import Export Gmx",
+ "Name": "Import Export GMX",
"Name[ca@valencia]": "Importa / exporta el Gmx",
"Name[ca]": "Importa / exporta el Gmx",
"Name[en_GB]": "Import Export GMX",
diff --git a/kaddressbook/importexportplugins/ldap/kaddressbook_importexportldapplugin.json b/kaddressbook/importexportplugins/ldap/kaddressbook_importexportldapplugin.json
index 3f31563..b8c4e2f 100644
--- a/kaddressbook/importexportplugins/ldap/kaddressbook_importexportldapplugin.json
+++ b/kaddressbook/importexportplugins/ldap/kaddressbook_importexportldapplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to import export ldap contact.",
+ "Description": "This plugin allows you to import/export LDAP contacts.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet importar o exportar els contactes Ldap.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet importar o exportar els contactes Ldap.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to import export LDAP contact.",
@@ -14,7 +14,7 @@
"Description[x-test]": "xxThis plugin allows you to import export ldap contact.xx",
"EnabledByDefault": "true",
"Id": "kaddressbookimportexportldap",
- "Name": "Import Export Ldap Contact",
+ "Name": "Import/Export LDAP Contacts",
"Name[ca@valencia]": "Importa / exporta el contacte Ldap",
"Name[ca]": "Importa / exporta el contacte Ldap",
"Name[en_GB]": "Import Export LDAP Contact",
diff --git a/kaddressbook/importexportplugins/ldif/kaddressbook_importexportldifplugin.json b/kaddressbook/importexportplugins/ldif/kaddressbook_importexportldifplugin.json
index e3017c8..313a9d8 100644
--- a/kaddressbook/importexportplugins/ldif/kaddressbook_importexportldifplugin.json
+++ b/kaddressbook/importexportplugins/ldif/kaddressbook_importexportldifplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to import export ldif.",
+ "Description": "This plugin allows you to import/export LDIF.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet importar o exportar els Ldif.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet importar o exportar els Ldif.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to import export LDIF.",
@@ -14,7 +14,7 @@
"Description[x-test]": "xxThis plugin allows you to import export ldif.xx",
"EnabledByDefault": "true",
"Id": "kaddressbookimportexportldif",
- "Name": "Import Export Ldif",
+ "Name": "Import/Export LDIF",
"Name[ca@valencia]": "Importa / exporta Ldif",
"Name[ca]": "Importa / exporta Ldif",
"Name[en_GB]": "Import Export LDIF",
diff --git a/kaddressbook/importexportplugins/vcards/kaddressbook_importexportvcardplugin.json b/kaddressbook/importexportplugins/vcards/kaddressbook_importexportvcardplugin.json
index c4eb6de..ac497a7 100644
--- a/kaddressbook/importexportplugins/vcards/kaddressbook_importexportvcardplugin.json
+++ b/kaddressbook/importexportplugins/vcards/kaddressbook_importexportvcardplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to import export vcards.",
+ "Description": "This plugin allows you to import/export vCards.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet importar o exportar les vCard.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet importar o exportar les vCard.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to import export VCards.",
@@ -14,7 +14,7 @@
"Description[x-test]": "xxThis plugin allows you to import export vcards.xx",
"EnabledByDefault": "true",
"Id": "kaddressbookimportexportvcard",
- "Name": "Import Export VCard",
+ "Name": "Import/Export vCard",
"Name[ca@valencia]": "Importa / exporta la VCard",
"Name[ca]": "Importa / exporta la VCard",
"Name[es]": "Importar/Exportar VCard",
diff --git a/kaddressbook/plugins/checkgravatar/kaddressbook_checkgravatarplugin.json b/kaddressbook/plugins/checkgravatar/kaddressbook_checkgravatarplugin.json
index 4d691cf..4965dbd 100644
--- a/kaddressbook/plugins/checkgravatar/kaddressbook_checkgravatarplugin.json
+++ b/kaddressbook/plugins/checkgravatar/kaddressbook_checkgravatarplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to check gravatar.",
+ "Description": "This plugin allows you to check the Gravatar images.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet comprovar el «gravatar».",
"Description[ca]": "Aquest connector permet comprovar el «gravatar».",
"Description[es]": "Este complemento le permite comprobar gravatar.",
diff --git a/kaddressbook/plugins/sendmail/kaddressbook_sendmailplugin.json b/kaddressbook/plugins/sendmail/kaddressbook_sendmailplugin.json
index 6b71c26..0a3f2f2 100644
--- a/kaddressbook/plugins/sendmail/kaddressbook_sendmailplugin.json
+++ b/kaddressbook/plugins/sendmail/kaddressbook_sendmailplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to send directly email to selected contacts.",
+ "Description": "This plugin allows you to send email directly to selected contacts.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet enviar correus electrònics directament als contactes seleccionats.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet enviar correus electrònics directament als contactes seleccionats.",
"Description[es]": "Este complemento le permite enviar correo directamente a los contactos seleccionados.",
diff --git a/kaddressbook/plugins/sendvcards/kaddressbook_sendvcardsplugin.json b/kaddressbook/plugins/sendvcards/kaddressbook_sendvcardsplugin.json
index 2959bb9..18067b8 100644
--- a/kaddressbook/plugins/sendvcards/kaddressbook_sendvcardsplugin.json
+++ b/kaddressbook/plugins/sendvcards/kaddressbook_sendvcardsplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to send VCard from selected contacts.",
+ "Description": "This plugin allows you to send vCard from selected contacts.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet enviar vCard des dels contactes seleccionats.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet enviar vCard des dels contactes seleccionats.",
"Description[es]": "Este complemento le permite enviar vCard desde contactos seleccionados.",
diff --git a/kmail/editorplugins/changecase/kmail_changecaseeditorplugin.json b/kmail/editorplugins/changecase/kmail_changecaseeditorplugin.json
index 3ef8f7f..aeb582d 100644
--- a/kmail/editorplugins/changecase/kmail_changecaseeditorplugin.json
+++ b/kmail/editorplugins/changecase/kmail_changecaseeditorplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugins allows you to change selected text case.",
+ "Description": "This plugin allows you to change the case of the selected text.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet canviar majúscules/minúscules en el text seleccionat.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet canviar majúscules/minúscules en el text seleccionat.",
"Description[es]": "Este complemento le permite cambiar el modo del texto seleccionado.",
diff --git a/plugins/messageviewerheaderplugins/grantleeheaderstyleplugin/messageviewer_grantleeheaderstyleplugin.json b/plugins/messageviewerheaderplugins/grantleeheaderstyleplugin/messageviewer_grantleeheaderstyleplugin.json
index 38941ee..de339d6 100644
--- a/plugins/messageviewerheaderplugins/grantleeheaderstyleplugin/messageviewer_grantleeheaderstyleplugin.json
+++ b/plugins/messageviewerheaderplugins/grantleeheaderstyleplugin/messageviewer_grantleeheaderstyleplugin.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"KPlugin": {
- "Description": "This plugin allows you to support grantlee mail header style.",
+ "Description": "This plugin allows you to use a Gantlee-based mail header style.",
"Description[ca@valencia]": "Este connector permet implementar l'estil de capçalera «Grantlee» al correu.",
"Description[ca]": "Aquest connector permet implementar l'estil de capçalera «Grantlee» al correu.",
"Description[en_GB]": "This plugin allows you to support Grantlee mail header style.",